"Truth can be stated in a thousand different ways, yet each one can be true." - Swami Vivekanand

Saturday, April 7, 2012

हे सुरांनो ...


 हे सुरांनो...
जीवनाच्या अंतकाली हे सुरांनो साथ द्या,
चाललो मी दूर आता, एकदा मज हात द्या |
रंगलेल्या मैफिली अन् भंगलेल्या बैठकी,
जाहलेले सोहळे अन् छेडलेल्या बंदिशी |
श्रीफळे अन् शालजोड्या  रास त्यांची ती पहा,
मी जहालो मात्र साधन, त्या सुरांचा मान हा |
भारलेल्या त्या स्वरांनी मैफिली या गच्च भरती,
सूर ते विरता उरे जी मोजकी गर्दी अनोखी |
संपले ते सर्व आता आसनेही रिक्त झाली,
दाटला अंधार सारा आळवू द्या भैरवी |
गीत माझे ऐकणारे कोणी येथे आज नाही,
गीतसुद्धा शुष्क आहे, पूर्वीचा तो साज नाही |
सूर मजला स्पष्ट दिसतो पोहोचणे पण शक्य नाही,
कंप हा कंठास माझ्या भिवविते वार्धक्य राही |
तरीही पुन्हा एकदा मज पैलतीरी पार नेणे,
शिकविले ना केधवांही जीवनी या हार घेणे |
संपलेल्या या दिव्याला, आज पुन्हा वात द्या,
जीवनाच्या अंतकाली, हे सुरांनो साथ द्या |


                         ---विक्रम 


2 comments: